Matija Gogala :: European Cicadas

Matija Gogala

* retired professor of zoophysiology at the University of Ljubljana, Dept. of Biology, Slovenia

* retired director of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana, Slovenia

* Member of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Ljubljana, Slovenia

other websites: Between bioacoustics and music
Phantastic songs of the S.E.Asian cicadas!
------------------------------------------------

* upokojeni profesor zoofiziologije
na Biološkem oddelku Biotehniške Fakultete, Ljubljana

* upokojeni direktor Prirodoslovnega muzeja Slovenije, Ljubljana

* član Slovenske akademije znanosti in umetnosti

druge spletne strani: Med bioakustiko in glasbo
Fantastični napevi škržadov jugovzhodne Azije!

© 2007-09 Matija Gogala, Powered by VPO